Aktiviteter

 

Plakaten til Rullesportsdagen er klar!

Se plakaten

Sankthans-grillhygge med Rullefabrikken

Nyhed 12 ~ 05.06.2018

Søndag den 24. juni kl. 15. tænder vi grillen og sætter en god salat på bordet!

Sune, Tommy, Maria m.fl. inviterer til grillhygge denne særlige aften – måske der kommer et par hekse forbi, må­ske et par ung­er på rul­le­skøjter?

Alle er velkomne!

Sankthans-grillhygge

Vi griller lidt kød og pølser og serverer diverse tilbehør. Der vil også være drikkevarer, dog uden alkohol

Pris

Medlemmer kan deltage gratis – alle andre betaler kr. 50,- for at være med.

Tid og sted

Søndag den 24. juni kl. 15-19.

Nørregårdshallen, Horsedammen 42, 2605 Brøndby (Nørregårdshallen, haven og skolekøkkenet).

Tilmelding

Skriv til Maria senest d. 17. juni, så vi ved hvor meget mad og drikke, vi skal købe.

Meld dig ind i Rullefabrikken her (og deltag gratis i grillhyggen).

~Maria

Sommerferie

Nyhed 11 ~ 30.05.2018

Rullefabrikken har to ugentlige træninger og de sidste normale træninger inden sommerferien er fredag 29/6 og søndag 1/7.

Opstart

Vi starter træning op igen, når skolerne åbner til august.

Derfor

Årsagen er, at trænerne selvfølgelig skal holde ferie, men også at medlemmerne ofte selv er på ferie, og der derfor ikke dukker ret mange op i sommerferien.

I stedet

Der rulles dog fortsat i løbet af sommerferien. Rullefabrikken vil (i så god tid som muligt) annoncere andre rulleaktiviteter for nuværende og nye medlemmer. Så følg med her på hjemmesiden og på Facebook

Dit input

Har du en idé til en rulleaktivitet, så skriv til os

Din gruppe

Meld dig ind i Rullefabrikkens Fællesgruppe på Facebook -- så kan du lave opslag med rulleaktiviteter, hvis du vil invitere andre med!

Vi håber på sol og tørre veje!

~Maria, Tommy & Sune

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren ne­derst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby den 26. august.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Børneløb

August

Vallensbæk 2. - 5. august: VARK camp (VARK)

Brøndby 26. august: Rullesportsdagen (Rullefabrikken)

700 m rulleskøjter
700 m løbehjul
2.1 km rulleskøjter
3.5 km rulleskøjter

Oktober

Hjørring 20. oktober: Jysk Inline Match
(Vi ruller, Hjørring og IC Aalborg)

Traditionelle løb
Skøre fjollede løb

Listen med børneløb opdateres løbende