Rulleleg fredag den 18. maj

Nyhed 10 ~ 19.05.2018

Endnu en dejlig fredag eftermiddag med træning, hockey og stikbold for store og små med god musik i højttalerne og forældre i nærheden!

Kom og vær med næste gang! Se tiderne i kalenderen nederst på siden her.

Klik på billedet for at se det i stor udgave og find Tobias to steder!

~Tommy

Store Legedag søndag 13. maj

Nyhed 9 ~ 14.05.2018

Rullefabrikken var med, da Esplanadeparken i Brøndby endnu en gang dannede ramme om Store Legedag

~Maria

Mød Skater Smiley

Nyhed 8 ~ 07.05.2018

Skater Smiley er Rullefabrikkens hjemmeside-maskot.

Han er rigtig sød, men også meget fræk! Han sætter sig ofte ind i et billed på hjemmesiden, selv om han ikke var der, da billedet blev taget!

~Tommy

Odense 26. maj: MatchMind

Nyhed 7 ~ 05.05.2018

Hos Rullefabrikken træner vi for sjov, men også for at vinde!

Den 26. maj er der mulighed for at køre et rigtigt løb og vi inviterer alle medlemmer (og kommende medlemmer) til at tage med os til Odense. Vi fylder gerne bilerne op!

Rullefabrikken betaler deltagergebyret for alle medlemmer, der stiller op i Rullefabrikken-t-shirt!

MatchMind er et af de hyggeligste løb vi har i Danmark med forskellige distancer og med efterfølgende fællesspisning.

Løbet afholdes i Odense på et sikkert trafikafspærret område og er et perfekt løb, hvis man ikke har deltaget i konkurrencer før.

  • Vælg mellem 6 km, 12 km og 21 km for voksne og børn
  • Vælg mellem de to børneløb Lille Klaus (1 km) eller Store Klaus (4 km)
  • Der er også DM halvmaraton for voksne og til slut stafet, for dem der vil være med!

Skriv til Maria hvis I vil med

Læs mere om MatchMind

~Maria

Nu rykker vi ud!

Nyhed 6 ~ 01.05.2018

Teknik- og konkurrencetræningen (søndagstræningen) rykker udenfor fra søndag den 6. maj. Vi mødes ved Nørregårdshallen og ruller på stier i lokalområdet.

Vi øver trafiksikkerhed, stopteknikker, bakkekørsel og andre udfordringer man kan rulle ind i.

I tilfælde af våde veje afholder vi træningen indenfor i Nørregårdshallen.

Følg med i kalenderen her på siden.

~Maria

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren ne­derst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby den 26. august.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Børneløb

Maj

Odense 26. maj: MatchMind (ORK)

Lille Klaus – 1 km børneløb
Store Klaus – 4 km børneløb

August

Vallensbæk 2. - 5. august: VARK camp (VARK)

Brøndby 26. august: Rullesportsdagen (Rullefabrikken)

700 m rulleskøjter
700 m løbehjul
2.1 km rulleskøjter
3.5 km rulleskøjter

Oktober

Hjørring 20. oktober: Jysk Inline Match
(Vi ruller, Hjørring og IC Aalborg)

Traditionelle løb
Skøre fjollede løb

Listen med børneløb opdateres løbende

Aktiviteter