Aktiviteter

Skater Smiley t-shirts

Nyhed 23 ~ 22.11.2018


Rullefabrikken har lavet et dusin Skater Smiley t-shirts.

Størrelserne er small, medium og large.

De sælges så længe lager haves fra fredag 30.11.

Pris kr. 120,-

Skriv til Tommy hvis du vil prøve en t-shirt.

~Tommy

Til dig som er ny

Hos Rul­le­fa­brik­ken kan du del­tage 4 gange, før du be­slut­ter, om du vil melde dig ind i klub­ben. Du mø­der bare op en onsdag, fre­dag el­ler søn­dag og er med. Alle træ­ninger frem­går af ka­len­de­ren øverst på si­den.

I inden­dørs­sæ­so­nen træ­ner vi i Nørre­gårds­hallen, der er en idræts­hal med træ­gulv. Vi ren­ser hjul og sæt­ter tape over brem­ser for at pas­se godt på gul­vet. Vi kø­rer inde så længe det er mu­ligt, for hal­len har luk­ket i som­mer­fe­ri­en.

Hen over som­me­ren rul­ler vi uden­dørs i om­rådet om­kring Nørre­gårds­hallen. Og vi ar­ran­ge­rer ture til smuk­ke na­tur­stræk­ninger og spæn­dende ruter – til kys­ten, nord for Kø­ben­havn, tværs gen­nem Kø­ben­havn og andre ste­der der kan kø­res til med bil el­ler tog. Der kom­mer op­slag om tu­re­ne på vo­res face­book­side og her på hjemme­siden, når det bliver ak­tuelt.

Og så træ­ner vi selv­føl­ge­lig op til Rullesportsdagen for børn og unge til og med 15 år. Den af­holdes i Brøndby hvert år sidst på sommeren.

Vi glæ­der os til at hil­se på dig og dine!

~Christoffer, Maria, Cathrine, Sune & Tommy

Årshjul 2019

Rullefabrikken opfordrer alle medlemmer til at deltage i de fine stævner, der arrangeres rundt om i landet.
Klubben refunderer deltagergebyr efterfølgende og hjælper gerne med at arrangere fælleskørsel!

Dato

Begivenhed

Link

Målgruppe

17.02.2019

Fællestræning og hyggestævne i Farum

Læs mere

Børn og voksne der kan lide at køre hurtigt

22.02.2019

Generalforsamling og fællesspisning i Rullefabrikken

Læs mere

Medlemmer af klubben

23.02.2019

DM i indendørs Speedskating

Læs mere

Børn og voksne med licens (spørg Maria)

23.02.2019

Årsmøde i sportskomitéen i Rullesport Danmark

Læs mere

Medlemmer af klubben

10.08.2019

6H Skate Race

Læs mere

Voksne og børn fra 14 år, der kan lide at køre i lang tid

25.08.2019

Rullesportsdagen ’19

Læs mere

Børn til og med 15 år, der kan lide at køre hurtigt